WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - טיח רב תכליתי - PL130 - טיח למרחבים מוגנים

טיח רב תכליתי - PL130 - טיח למרחבים מוגנים
שם המוצר: טיח רב תכליתי - PL130 - טיח למרחבים מוגנים
קטגוריה: מוצרי תרמוקיר
תיאור המוצר: מיועד לציפוי פנימי של קירות ותקרות במחרבים מוגנים.
מיועד למערכת טיח תרמי פנימית במרחבים מוגנים, כשכבת יסוד ושכבת מגן.
גודל:
כמות: משקל שק 40 ק"ג, במשטח 54 שקים

מתעניין במוצרי תרמוקיר? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887