WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - טיח מיישר - PL102

טיח מיישר - PL102
שם המוצר: טיח מיישר - PL102
קטגוריה: מוצרי תרמוקיר
תיאור המוצר: טיח ליישור קירות. שימושי למערכת טיח בסביבה רגילה ובסביבה ימית.
שימושי למערכת טיח בתשתית להדבקת אריחי קרמיקה ופסיפס.
גודל:
כמות: משקל ש"ק 40 , במשטח 54 שקים

מתעניין במוצרי תרמוקיר? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887