WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - הרבצה צמנטית - PL100 - שכבת יסוד לטיח

הרבצה צמנטית - PL100 - שכבת יסוד לטיח
שם המוצר: הרבצה צמנטית - PL100 - שכבת יסוד לטיח
קטגוריה: מוצרי תרמוקיר
תיאור המוצר: שכבת יסוד אוטמת למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית.
גודל:
כמות: משקל שק 40 ק"ג, 54 שקים במשטח

מתעניין במוצרי תרמוקיר? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887