WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - תרמוקיר 300 - טיח לבידוד מבנים מחום וקור

תרמוקיר 300 - טיח לבידוד מבנים מחום וקור
שם המוצר: תרמוקיר 300 - טיח לבידוד מבנים מחום וקור
קטגוריה: מוצרי תרמוקיר
תיאור המוצר: מתאים לבידוד מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים. לכל סוגי המבנים עד 4 קומות.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים.
משקל סגולי לאחר ייבוש קטן מ-300 ק"ג למטר קוב.
גודל:
כמות: מסופק בשקי נייר במשקל 16 ק"ג, 32 שקים במשטח.

מתעניין במוצרי תרמוקיר? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887