WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - שכבת מגן 715

שכבת מגן 715
שם המוצר: שכבת מגן 715
קטגוריה: מוצרי כרמית
תיאור המוצר: טיח צמנטי המיועד לשימוש כשכבת מגן ושכבה מיישרת ואוטמת לטיח תרמי.
עומדת בדרישות התקן השיראלי 1414 .
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים.
גודל:
כמות: אריזה שקי נייר במשקל 25 ק"ג.

מתעניין במוצרי כרמית? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887