WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - פרוטקטור 3204 - תפר התפשטות מגלוון ברוחב 25 מ"מ לטיח בעובי 15 מ"מ

פרוטקטור 3204 - תפר התפשטות מגלוון ברוחב 25 ממ לטיח בעובי 15 ממ
שם המוצר: פרוטקטור 3204 - תפר התפשטות מגלוון ברוחב 25 מ"מ לטיח בעובי 15 מ"מ
קטגוריה: פינות טיח
תיאור המוצר: הפרופיל עשוי5 יח' בחבילה.
גודל:
כמות: הפרופיל עשוי5 יח' בחבילה.

מתעניין בפינות טיח? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887