WWW.PLASTER.CO.IL - פינות ומוצרי טיח


חיפוש מוצרי טיח

שם המוצר:
קטגוריה:


מרכז הזמנות ארצי

מרכז הזמנות ארצי טלפון
09-8991882

פרטי מוצר - פרוטקטור 1041 - פינת מתכת + PVC לביצוע קשתות מעוגלות, גלוון כפול

פרוטקטור 1041 - פינת מתכת + PVC לביצוע קשתות מעוגלות, גלוון כפול
שם המוצר: פרוטקטור 1041 - פינת מתכת + PVC לביצוע קשתות מעוגלות, גלוון כפול
קטגוריה: פינות טיח
תיאור המוצר: פרופיל לקבלת קשת סימטרית.
15 יח' בחבילה.
גודל:
כמות: 15 יח' בחבילה

מתעניין בפינות טיח? לפרטים נוספים ולהזמנות - 09-8991882

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887